HC Cherokees 8 - 0 HC REBELS 2017 Prostějov
20.9.2020 12:00 - ZS Blansko
Sponzoři